Ansvarlighed

Bæredygtig affaldshåndtering

Hos HETO følger vi med udviklingen indenfor grønt byggeri, affaldshåndtering og genanvendelse. Vi tager fuldt ansvar for affald og restmaterialer og sørger for, at så meget som overhovedet muligt genanvendes.

I den forbindelse samarbejder vi bl.a. med virksomhederne Norrecco og Junkbusters, der begge er meget bevidste om vigtigheden af at sortere og genbruge affald.

Norrecco er en miljøbevidst behandler af jord og bygge- og anlægsaffald. Virksomheden modtager bygge- og anlægsaffald fra nybyggeri, renoveringer og nedrivninger samt andre beslægtede affaldstyper med henblik på størst mulig ressourcegenanvendelse.

Junkbusters afhenter byggeaffald og sørger for, at affaldet bliver sorteret og bortskaffet på en miljømæssig korrekt måde. Virksomheden arbejder sammen med sorteringsanlæg, der sorterer og genanvender op mod 99% af affaldet.

At arbejde i HETO

I HETO bliver du en del af en sund virksomhed med højt til loftet, korte kommandoveje og et stærkt fællesskab. Du er fra dag ét en betydningsfuld kollega og en vigtig del af familien.

Vi er mere end 40 dygtige og engagerede tømrere, snedkere, murere og projektledere, der alle har en passion for kvalitet, godt håndværk og god service. Det er vigtigt for os, at vi hver dag yder en service, som vores kunder har lyst til at vende tilbage til. Derfor har det også stor betydning, at alle i virksomheden kan se sig selv i vores måde at arbejde på.

Hos os får du rig mulighed for at opkvalificere dig og specialisere dig gennem blandt andet efteruddannelse. Vi vægter udvikling og faglighed meget højt. En formandsuddannelse er fx en obligatorisk del af din opkvalificering, når du arbejder i HETO.  

Arbejdsmiljøet er et andet område, som har højeste prioritet i HETO. Vi har en familiær virksomhedskultur, og det har meget stor betydning for os, at alle trives på arbejdspladsen. Langt de fleste medarbejdere i HETO har da også været i virksomheden i mere end 10 år. Vi er meget sociale både indenfor og udenfor arbejdstiden. Vi tager fx på skitur sammen og holder jævnligt små og store sociale arrangementer.

Bliv klogere på vores metode