Nedrivning

Nedrivning med fokus på genanvendelse

Vi tilbyder nedrivning i forbindelse med renoverings- og ombygningsprojekter. Når vi fjerner hele eller dele af bygninger, følger vi naturligvis anvisningerne for korrekt nedrivning. Det vil sige, at alt affald bliver sorteret og bortskaffet efter, hvad det er, og hvordan det skal håndteres. På den måde beskytter vi både vores håndværkere og omgivelserne.

Ved nedrivning har vi også stort fokus på at genbruge så meget som overhovedet muligt. Det betyder bl.a., at vinduesglas bliver til vinflasker og trævinduesrammer får nyt liv som fx bænke og skabslåger.