Udvalgte projekter

Axel Towers

Axel Towers

Arbejdet i Axel Towers kræver høj faglighed og fleksibilitet i forhold til hvordan og hvornår en opgave kan udføres.

Taastrup Realskole

Taastrup Realskole

Heto har bistået med vinduesudskiftninger på udskolingen og hos indskolingen. Taget er ligeledes udskiftet, og vi hjælper med fortsat vedligehold af bygningerne.

DTU

DTU

Udført for bygherre DTU og rådgiver Rytter Ark Group A/S i hovedentreprise. Udskiftning af døre og lofter. Miljøsanering og malerarbejde. Udført i 2023.

Frankrigsgade

Frankrigsgade

Udført for bygherre Københavns Kommune og rådgiver Rytter Ark Group A/S. Ombygning af omklædningsfaciliteter og indretning til ny karateklub.

Gentofte Kommune

Gentofte Kommune

Udskiftning af vinduer og døre i facade på tre bygninger, murerreparationer og malerarbejder

International lufthavn i Nuuk

International lufthavn i Nuuk

Indvendige tømreropgaver, etagedæk, brandskel/sektionering

Ellebjerg Skole

Ellebjerg Skole

Indvendige og udvendige arbejder, omlægning af eksisterende installationer med så meget genbrug som muligt

TSG

TSG

Renovering og ombygning af kontorer inkl. toiletter

La Glace

La Glace

Istandsættelse af flere kontorer, lejligheder og butikslokaler i Københavnsområdet

Tietgensgade

Tietgensgade

Maling af vinduer, udbedring af murskader, istandsættelse af port

Allégade

Allégade

Udskiftning af bærende konstruktion og kvist, akustikloft, efterisolering af tag, renovering af murkrone

KEJD

KEJD

Udskiftning af vinduer og døre, udskiftning af lofter og gulvbelægning, facadeudskiftning og -renovering m.m.

Syntese

Syntese

Eftersyn af tage, udskiftning af lofter, etablering af flugtveje, bygningsservice

Andelsforeningen Gemmet

Andelsforeningen Gemmet

Udskiftning af opgangsdøre, alle indvendige opgangsdøre udskiftet til sikkerhedsdøre

Sæbjørnshuse

Sæbjørnshuse

Facaderenovering, udskiftning af døre og vinduer samt hulmursisolering af syv boligblokke

Nærumhuse

Nærumhuse

Facaderenovering og udskiftning af døre og vinduer i 127 rækkehuse

Kaptajn Johnsens Skole

Kaptajn Johnsens Skole

Vi har udskiftet hele den over 100 år gamle tagkontruktion på de flotte bevaringsværdige bygninger på Frederiksberg

Axel Towers

Axel Towers

Arbejdet i Axel Towers kræver høj faglighed og fleksibilitet i forhold til hvordan og hvornår en opgave kan udføres.

Taastrup Realskole

Taastrup Realskole

Heto har bistået med vinduesudskiftninger på udskolingen og hos indskolingen. Taget er ligeledes udskiftet, og vi hjælper med fortsat vedligehold af bygningerne.

DTU

DTU

Udført for bygherre DTU og rådgiver Rytter Ark Group A/S i hovedentreprise. Udskiftning af døre og lofter. Miljøsanering og malerarbejde. Udført i 2023.