CASE

DTU

Heto har udskiftet døre og vinduer på samtlige af DTUs bygninger. Derudover så har vi forestået byggestyringen for miljøsantering og malerentreprisen.  

Arbejdet er udført alt imens bygningen var i brug, så vores arbejder er koordineret udenom professorernes arbejdsliv – for at skabe mindst mulige gener.

ArbejdeHovedentreprise
BygherreDTU
Periode2022-2023
Projektsum5 mio. kr.
Areal2.300 m2

Se flere projekter

“HETO er den perfekte samarbejdspartner – vores fælles projekter er altid ukomplicerede”

Geert Jakobsen, arkitekt MAA, Tegnestuen-Taarnet

dtu4.jpgdtu5.jpgdtu6.jpg

HETOs opgaver

  • Udskiftning af dørblade til brand godkendte døre
  • Etablering af brandpasta i eksisterende dørkarme
  • Maling af karme og faste vinduer
  • Udskiftning af gamle asbestloft beklædning til eternitplader
  • Snedkergennemgang af 3 stk. udvendige døre, herunder udskiftning af defekte lister og anslagsliste
  • Maling af døre og karme
  • Udskiftning af hoveddøre
  • Etablering af både indvendige ramper og udvendige i aludørk