HETO har udvidet sin aktivitet i Grønland. Vi har i Nuuk et stærkt hold af mere end 15 faglærte håndværkere og byggeledere, med speciale i de særlige forhold der gør sig gældende for byggeprojekter i Grønland.

HETO i Grønland

HETO har de seneste år arbejdet med alle indvendige tømreropgaver på den nye internationale lufthavn i Nuuk, som underentreprenør for MT Højgaard og Kalaallit Airports Gruppen. Blandt andet i kraft af dette forløb har vi brugt mange ressourcer på at tilpasse os de logistiske udfordringer entreprenøropgaver i Grønland medfører, og ser Grønland som et lovende marked i fremtiden.

Med de særlige arbejdsbetingelser der gør sig gældende for Grønland, har vi stort fokus på at skabe sammenhold og trivsel hos medarbejderne. Alle vores folk er derfor screenet nøje og har gennemgået målrettede teambuilding-forløb forud for afrejse.

Den internationale lufthavn i Nuuk

Fokus på holdånd og bæredygtighed

Vi har nogle af branchens bedste byggeledere, som lægger stor vægt på at alle medarbejdere – også lærlingene – bidrager til fællesskabet, er med til at tage ansvar og løfter i flok. Alle ansatte er på dansk overenskomst, hvilket er økonomisk fordelagtigt og sikrer gode arbejdsforhold. 

HETO prioriterer at bidrage mest muligt til bæredygtigt byggeri og har lang erfaring med store projekter. Vi leverer altid høj kvalitet og grundig byggestyring med respekt for tidsplaner og øvrige fagentreprenører. Også i Grønland.